ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


11/10/2019 Παράταση προθεσμίας δηλώσεων μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου >>>
10/10/2019 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Σίτισης Πρωτοετών Φοιτητών >>>
9/10/2019 Ορκωμοσία-Προθεσμία παρουσίασης εργασιών και παράδοσης εγγράφων >>>
9/10/2019 Αναβολή μαθήματος «Κείμενα Τέχνης, Επιστήμης και Πολιτισμού: Θεωρία και Ανάλυση» >>>
8/10/2019 Αναβολή μαθήματος «Γραμμικός Προγραμματισμός» >>>
8/10/2019 Ανακοίνωση για συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Εποπτείας της λειτουργίας των εστιατορίων σίτισης των φοιτητών του Π.Θ. >>>
8/10/2019 ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ >>>
7/10/2019 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
7/10/2019 Αναβολή μαθήματος «Εφαρμοσμένη Στατιστική Ι» >>>
4/10/2019 Ωρολόγιο πρόγραμμα χειμερινού εξαμήνου ΠΜΣ "ΔΕΑL" >>>
4/10/2019 Σίτιση φοιτητών παλαιοτέρων ετών >>>
1/10/2019 ΥΠΟΔΟΧΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
30/9/2019 Νέο μάθημα επιλογής "Μηχανική των Κατασκευών" >>>
27/9/2019 ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ >>>
27/9/2019 ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ >>>
27/9/2019 Ανακοίνωση για το μάθημα "Αγγλικά Ι" >>>
27/9/2019 Ανακοίνωση για το μάθημα "Υπολογιστικά Εργαλεία και Λογισμικό στην Επιχειρησιακή Έρευνα" >>>
26/9/2019 Αναβολή μαθήματος «Εισαγωγή στις Θερμικές Επιστήμες» του ΠΜΣ ΑΔΕΣ >>>
25/9/2019 Πρόγραμμα διδασκαλίας Γαλλικής Γλώσσας >>>
25/9/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ» ΤΟΥ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ >>>
Go to page: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34