ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 10/6/2022
Τίτλος: Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του Προγράμματος χορήγησης υποτροφιών Ελληνογαλλικής Συνεργασίας, ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, για την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master 2 στη Γαλλία
Περιγραφή:
Link1: files/ds.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή