ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 22/11/2022
Τίτλος: Δήλωση Μαθημάτων φοιτητών που εισήχθησαν στο ΤΜΜ με μετεγγραφή και την κατηγορία διακριθέντων αθλητών
Περιγραφή: Οι φοιτητές που εισήχθησαν στο ΤΜΜ με μετεγγραφή ή με  την κατηγορία διακριθέντων αθλητών παρακαλούνται όπως προσέλθουν στη Γραμματεία μέχρι και 28/11/2022 και μεταξύ των ωρών 12.00-14.00 προκειμένου να πραγματοποιήσουν δήλωση μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή