ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 22/11/2022
Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ)
Περιγραφή: Επισημαίνεται  ότι η βεβαίωση που απαιτείται από τη Γραμματεία του Τμήματος θα χορηγείται κατόποιν αιτήματος του φοιτητή/τριας στην Ηλεκτρονική Γραμματεία με σχόλιο "ΙΚΥ ΕΚΟ 2020-2021"  
Link1: files/prosklisieko20-21.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή