ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 23/11/2022
Τίτλος: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών* της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)
Περιγραφή:
Link1: files/prosklisiethaae.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή