ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/11/2023
Τίτλος: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 10/11/2023
Περιγραφή: Οι δηλώσεις μαθημάτων παρατείνονται έως την Παρασκευή 10/11/2023. Μετά το πέρας της εν λόγω ημερομηνίας δηλώσεις μαθημάτων δε θα γίνουν αποδεκτές για κανένα λόγο.
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή