ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 28/3/2024
Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3D MOdelling and Design for Engineers – 3D MODE
Περιγραφή: Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, σε συνεργασία με την SETIAE (SETI Ingénierie Conseil) διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω σε 3MOdelling and Design for Engineersμε χρήση λογισμικού AVEVA IE&D Solutions. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε δύο μέρη, από 15 έως και 26 Απριλίου 2024 το πρώτο και από 13 έως 24 Μαΐου 2024 το δεύτερο. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται καθημερινά στο κτίριο του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στον Βόλο, αίθουσα 206, ως εξής:
  • Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή 16:00 - 20:00
  • Τετάρτη και Πέμπτη 18:00 - 21:00
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών και αποφοίτους της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τη συνημμένη αίτηση με το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 7 Απριλίου 2024, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο dean_eng@uth.gr με θέμα “Εκπαιδευτικό πρόγραμμα 3D MODE”.
Λόγω του ότι οι θέσεις των εκπαιδευόμενων είναι περιορισμένες, θα ληφθεί υπόψη η τεκμηρίωση της πρόθεσης αξιοποίησης του προγράμματος σε εκπόνηση διπλωματικής εργασίας ή άλλης ερευνητικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς και τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος.
Η επιλογή των εκπαιδευόμενων θα ανακοινωθεί στις 10 Απριλίου 2024 μέσω προσωπικού ηλεκτρονικού  μηνύματος και στην ιστοσελίδα της Πολυτεχνικής Σχολής (ανώνυμα).

 
 
Link1: Αίτηση 3D MOdelling and Design for Engineers – 3D MODE
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή