ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 4/4/2024
Τίτλος: ΠΜΣ ΔΕΑL και ΠΜΣ ΑΔΕΣ - Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 2023-2024
Περιγραφή: Σας ενημερώνουμε ότι έχουν οριστεί για τα ΠΜΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΙ LOGISTICS» (ΔΕΑL) και «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (ΑΔΕΣ) οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι για το έτος 2023-2024 με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς όλους τους φοιτητές.
 
Για να αναζητήσετε τον Ακαδημαϊκό σας Σύμβουλο βάσει του ΑΜ  σας ή του ΑΓΜ σας
πληκτρολογήστε Ctrl+F και στο πλαίσιο find εισάγετε τον ΑΜ ή ΑΓΜ και επιλέξτε Next.
 
Από τη γραμματεία
 
Link1: ΠΜΣ ΔΕΑL και ΠΜΣ ΑΔΕΣ - Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι 2023-2024
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή