ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 22/4/2024
Τίτλος: Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων φοιτητών για εκπόνηση ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ (2023-2024)
Περιγραφή: Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης επί του τελικού αποτελέσματος, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στις ιστοσελίδες του Τ.Μ.Μ. και του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
 
Με το πέρας του διαστήματος ενστάσεων και εφόσον δε δηλωθεί κάποια ένσταση που να τροποποιεί τη σειρά/επιλογή των αιτούντων, τα αποτελέσματα στον Πίνακα 1 ανάγονται σε οριστικά, και οι φοιτητές θα  προχωρήσουν στην ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (Στάδιο 3) και στην ηλεκτρονική αποστολή των δικαιολογητικών στο praktiki.mie @uth.gr (Στάδιο 4). 
Link1: Αποτελέσματα
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή