ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 26/4/2024
Τίτλος: Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών και κατάθεση εντύπων για ορκωμοσία Ιουλίου 2024
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των προγραμμάτων σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ & ΠΔΣ) του Τμήματος που πρόκειται να ορκιστούν στην ορκωμοσία του Ιουλίου 2024 ότι πρέπει να ολοκληρώσουν τις παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών μέχρι και την 1/7/2024 και να καταθέσουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα για ορκωμοσία στη Γραμματεία από 25/6/2024 έως και 5/7/2024. 
 
Προσοχή: Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα της παρουσίασης, κατόπιν συνεννόησης με τα μέλη της 3μελούς συμβουλευτικής σας επιτροπής, ενημερώνετε τη Γραμματεία με αποστολή e-mail
στο g-mie@uth.gr  για τους προπτυχιακούς φοιτητές 
στο pmsades@uth.gr για τους φοιτητές του ΠΜΣ ΑΔΕΣ και
στο pmsdeal@uth.gr για τους φοιτητές του ΠΜΣ ΔΕΑL

(τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την τελική εξέταση) αναγράφοντας στο:

Θέμα: Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας 
Κυρίως κείμενο: Ονοματεπώνυμο φοιτητή, ΑΜ, τον ακριβή τίτλο της εργασίας σας στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, την ημερομηνία και την ώρα παρουσίασης.


Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος η διπλωματική εργασία στο ΠΠΣ εκτελείται στο 10ο εξάμηνο και παρουσιάζεται από τους φοιτητές-φοιτήτριες εφ’όσον έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους και έχουν επιτύχει στα μαθήματα του ΠΠΣ. Σε αντίθετη περίπτωση που κάποιος οφείλει μαθήματα υποχρεούται να ενημερώσει τον επιβλέποντα καθηγητή του καθώς και τους αντίστοιχους διδάσκοντες των μαθημάτων, στα οποία εξετάστηκε στην τελευταία εξεταστική περίοδο, για την έγκαιρη καταχώρηση της βαθμολογίας στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας ώστε να μπορέσει να ορκιστεί.
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή