ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 29/4/2024
Τίτλος: Οριστικά αποτελέσματα Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών για ΠΑ εντός ΕΣΠΑ για το Ακαδ. Έτος 2023-2024
Περιγραφή: Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής ενστάσεων, η κατάταξη των φοιτητών/τριών για την Αμειβόμενη Πρακτική Άσκηση του ακαδ. έτους 2023-2024, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή ΕΣΠΑ 2021-2027» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, όπως παρουσιάζεται στο Πρακτικό των Αποτελεσμάτων της Επιτροπής Αξιολόγησης του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών υπ’ αριθμ.244-22/04/2024, παραμένει ως έχει.

Για όλους τους φοιτητές του Τμήματος που βρίσκονται στη λίστα με τους επιτυχόντες , η προθεσμία υποβολής στη διεύθυνση https://pa-infosys.uth.gr από το «Δελτίο Πρακτικής Άσκησης» της 1) «Εγγραφής» (ΣΤΑΔΙΟ 3) και  της 2) ανάρτησης των δικαιολογητικών (ΣΤΑΔΙΟ 4), ορίζεται από σήμερα 29 Απριλίου (15:00) έως Δευτέρα 13 Μαΐου (23:59)

Σημείωση: Όσοι ολοκληρώνουν τα πρώτα Στάδια ( 3+4) προχωρούν  εάν είναι έτοιμοι αυτόματα στα επόμενα Στάδια.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 3) «Καρτέλας Πρακτικής» :  συμπλήρωση στοιχείων φορέα και τον κωδικό θέσης από τον ΆΤΛΑ (ΣΤΑΔΙΟ 6), είναι η Δευτέρα  20 Μαΐου (23:59) για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν Ιούλιο  και  όσοι επιθυμούν να εκπονήσουν την πρακτική τους Αύγουστο ή Σεπτέμβριο έχουν προθεσμία υποβολής της «Καρτέλας Πρακτικής» τους μέχρι και 24 Ιουνίου (23:59).

Οι «Εγγραφές» και οι «Καρτέλες Πρακτικής Άσκησης» θα υποβληθούν μέσω του νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Γραφείου ΠΑ στην διεύθυνση: https://pa-infosys.uth.gr. Η σύνδεση σας θα υλοποιηθεί με τον προσωπικό Λογαριασμό Π.Θ., εφόσον συνδεθείτε απομακρυσμένα μέσω του VPN του ΠΘ, ή από Η/Υ εντός του δικτύου του Ιδρύματος.
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε  σχετικά το pdf αρχείο :ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Μετά την συμπλήρωση της «Καρτέλας Πρακτικής», οι φοιτητές , σε δεύτερο χρόνο,  θα λάβουν  στο πανεπιστημιακό τους email την ειδική σύμβαση για την Πρακτική Άσκηση μαζί με οδηγίες. Οι φοιτητές-τριες καλούνται να ελέγχουν συστηματικά το email τους, καθώς και  τις ανακοινώσεις ανά Τμήμα στη σελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (pa.uth,gr) .
Link1: Οδηγίες εγγραφής αποδεκτών
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή