ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 24/5/2024
Τίτλος: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2024-2025
Περιγραφή: Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες, ότι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για τη χορήγηση της δωρεάν σίτισης, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πανεπιστημίου (https://merimna.uth.gr), χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ιδρυματικού τους λογαριασμού. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Αιτήσεων Σίτισης από ηλεκτρονικό υπολογιστή εκτός δικτύου Π.Θ., θα πρέπει να κάνετε χρήση του Εικονικού Ιδιωτικού Δικτύου (VPN).
Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση υποβάλλονται από τη Δευτέρα 27 Μαΐου έως και την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2024
Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να έχει εκδοθεί η πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (πρώην εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2023)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές/τριες της Λάρισας και της Καρδίτσας οι οποίοι πρόκειται να υποβάλουν αίτηση για «Στέγαση-Σίτιση» δεν θα επανυποβάλουν αίτηση για σίτιση, διότι ταυτόχρονα η αίτησή τους αξιολογείται και για τη σίτιση.
 
Μαρία Κουκουβάνη
Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Φοιτητικής Μέριμνας
 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή