ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 6/6/2024
Τίτλος: Διαθεσιμότητα αίθουσας συνεδριάσεων
Περιγραφή: Κατόπιν αιτήματος φοιτητών αναρτάται το πρόγραμμα διαθεσιμότητας της αίθουσας συνεδριάσων του ΤΜΜ.
Ενημερώνουμε ότι η διαθεσιμότητα δύναται να τροποποιηθεί ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος.
Link1: files/diathesimotita.pdf
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή