ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


Ημερομηνία: 20/6/2024
Τίτλος: Εργασία - Παρουσίαση Αγγλικής Γλώσσας για Σεπτέμβριο
Περιγραφή: Όσοι δεν εκπόνησαν την εργασία /παρουσίαση στο εαρινό εξάμηνο να στείλουν e-mail στην καθηγήτρια (ok@uth.gr) από τις 20 μέχρι και τις 25 Αυγούστου 2024 για να κανονιστεί ημερομηνία και ώρα παρουσίασης ώστε να μπορέσουν να δώσουν το μάθημα τον Σεπτέμβριο αφού παρουσιάσουν.


 
Link1:
Link2:
Photo1:
Photo2:
Photo3:

Επιστροφή