ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ


Τύπος Εκδήλωσης:

5/12/2022 Παρουσίαση ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ >>>
11/11/2022 Διάλεξη Computational  Approaches for Solving Systems of Nonlinear Equations >>>
27/6/2022 Παρουσίαση ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ >>>
8/6/2022 Σεμινάριο Utilizing data and physical constraints in machine learning enabled computational solid mechanics and multiphysics >>>
10/5/2022 Παρουσίαση Παρουσίαση της εταιρίας ΚΕΝΟΤΟΜ >>>
23/3/2022 Διάλεξη ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ >>>
21/1/2022 Διάλεξη «Trends in Offshore Wind installation engineering & case study» >>>
2/12/2021 Σεμινάριο Η συμβολή των υποδομών μεταφορών στην ανάπτυξη των logistics >>>
30/11/2021 Σεμινάριο How the world’s e-commerce leader overcomes peak seasons >>>
2/11/2021 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Xinyu Jia >>>
21/9/2021 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Μισδανίτη Σεραφείμ >>>
7/6/2021 Διάλεξη «Χερσαία Δίκτυα Αγωγών Μεταφοράς Φυσικού Αερίου - Η μεγάλη εικόνα (The Big Picture)» >>>
4/6/2021 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Αντωνίου Κωνσταντίνου >>>
18/5/2021 Σεμινάριο Τάσεις και Προϊόντα Λογισμικού σε Διαχείριση και Δρομολόγηση Στόλου σε Εταιρείες Μεταφοράς Φορτίου και Logistics >>>
7/5/2021 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Βασιλειάδη Νικολάου >>>
15/4/2021 Σεμινάριο Creating a World-Class Supply Chain at PepsiCo Hellas >>>
21/1/2021 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Τζίνη Μαρίας-Ιωάννας >>>
18/12/2020 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής της κας Κωσταρέλου Ευτυχίας >>>
3/12/2020 Σεμινάριο Supply Chain Operations – Challenges and Opportunities >>>
18/3/2020 Παρουσίαση Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής του κ. Τσιαντή Ανδρέα >>>
Go to page:2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13